vrachtwagen

Verkeersschool Joop Hagen Een toonaangevende rijschool in Deventer!

Nascholing / Code 95

De verplichte nascholing oftwel code 95 de beste in de regio.

Code 95 is een aanduiding van vakbekwaamheid in het beroepsmatig besturen van voertuigen in verschillende categorieën.

Binnenkort meer

Binnenkort meer informatie over onze rijschool.

Deze code is te vinden op het rijbewijs zelf en staat achter de verschillende voertuigen waarvoor je bevoegd bent om te besturen. De code 95 krijg je op je rijbewijs wanneer je de basiskwalificatie haalt.  Deze is vijf jaar geldig, daarna kan deze verlengd worden door nascholing voor de code 95. Voor beroepschauffeurs is het verplicht om iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Wanneer je dit niet doet dan mag je niet meer beroepsmatig rijden. Het is dus van belang om op tijd met de nascholing te beginnen. Van de 35 uur nascholing moet minimaal één cursusdag een praktijktraining zijn, bijvoorbeeld over het ‘Het Nieuwe Rijden’ of ‘Schade Preventief Rijden’.

Ons cursus aanbod

 

  • Chauffeursdag U24 aan bod komen: verkeer regelgeving en verkeerswetgeving, digitale tachograaf, schadepreventie en schadeformulier, ADAS, manoeuvreren (praktijk)
  • Chauffeursdag U24 aan bod komen: verkeer regelgeving en verkeerswetgeving, theorie HNR (het nieuwe rijden), theorie lading zekeren(methodes/principes), praktijk lading zekeren.
  • Techniek en Veiligheid U39 aan bod komen: Verkeersregelgeving en verkeerswetgeving, techniek voertuigen, meest voorkomende pechgevallen, hoe te handelen bij een incident, ook komt een stukje praktijk aan bod namelijk: dagelijkse controle voertuigen, storingen oplossen en levensreddende handelingen.
  • Cursus VCA Steeds meer werknemers moeten het basisveiligheidscertificaat VCA bezitten. Ook voor chauffeurs is het VCA certificaat steeds vaker verplicht als er bijvoorbeeld geladen of gelost moet worden op een grote bouwplaats of een bedrijventerrein. Het VCA certificaat draagt bij aan het verkleinen van de kans op ongevallen en zorgt ervoor dat werknemers over basiskennis beschikken ten aanzien van veilig werken.
  • Gedurende de cursus zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

       Arbeidsomstandighedenwetgeving;

       Risico’s en preventie;

       Gevaarlijke stoffen;

       Brand- en explosiegevaar;

       Elektriciteit;

       Machines en gereedschappen;

       Hijsen en tillen;

       Werken op hoogte;

       Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aansluitend aan de cursus zal er een examen plaatsvinden.  De opgedane kennis wordt door een onafhankelijk en professioneel examenbureau voor VCA getoetst. U ontvangt de uitslag direct na het examen. De VCA pas en het officiële certificaat ontvangt u binnen 14 dagen. Het certificaat is 10 jaar geldig.

 

  • Het Nieuwe Rijden: een praktijkgericht cursus voor een verhoogd rijplezier en besparing op brandstof verbruik.

Volgende nascholingsdagen staan gepland op:

  • zaterdag 20 februari 2021, Techniek en Veiligheid U39
  • zaterdag 13 maart 2021, VCA
  • zaterdag 20 maart 2021, VCA
  • zaterdag 10 april 2021, Chauffeursdag

Meer informatie? Houd onze website in de gaten of stuur ons een mailtje, dan houden wij je op de hoogte!

SOOB

Is jouw bedrijf aangesloten bij het SOOB? Zo ja, dan kom je vaak in aanmerking voor een subsidie. Daar helpen we je graag bij. Verkeersschool Joop Hagen voldoet aan de eisen, die gesteld zijn aan de certificering. Op grond daarvan heeft het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) ons het certificaat ‘gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’ verstrekt. Via WWW.soobsubsidiepunt.nl kunt u SOOB-subsidie aanvragen voor diverse opleidingen. Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen en indienen van het subsidiedossier.

Subsidie voor de verplichte nascholing van uw medewerkers (code 95)  

Elke beroepschauffeur dient in vijf jaar tijd te voldoen aan de eis van 35 uur nascholing, waarvan tenminste één praktijkdag. SOOB vindt het belangrijk dat chauffeurs op tijd de code 95 op het rijbewijs hebben staan. Het is dus mogelijk om subsidie aan te vragen voor de nascholing via het SOOB subsidiepunt, vraag daar naar de mogelijkheden.

Direct actie ondernemen kom dan langs voor een persoonlijke kennismaking of neem contact op met een van de onderstaande contact buttons:

 

 

Voor al uw rijlessen in Deventer, Joop Hagen!