Privacy Voorwaarden

Hierbij een overzicht waar wij jou persoonsgegevens voor gebruiken:

 

Type gegevens

Welke persoonsgegevens

Doel opslaan van deze gegevens*

Naam

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Roepnaam
 • Meisjesnaam
 • Tussenvoegsel
 • Intitialen

Identificeren klant binnen de rijschool

Adres(sen)

Post- en factuuradres Straat

Huisnummer Toevoegsel Postcode Woonplaats

Ophaaladres rijles voor instructeur en correcte verzending post

Communicatie

 • Telefoonnummer vast
 • Telefoonnummer mobiel
 • E-mail adres leerling
 •  E-mailadres ouder

Login RijbewijsApp, updates opleiding omtrent planning, financiën en voortgang.

BSN

 •  Burgerservicenummer
 • Geboortedatum

Identificatie CBR TOP voor de aanvraag van toetsen en examens en SOOB aanvragen

Foto

Profielfoto verkregen via RijbewijsApp

Herkenning klant aan balie en instructeur

Financiële gegevens

 • Debiteurnummer
 • Facturen
 • Betalingen

Op correcte wijze administratie voeren

Planning

 • Les- en examenplanning
 • Code95 cyclus uren

Berekening lestegoed en voortgang opleiding monitoren

Documenten

Lesovereenkomst

Verwerken administratie en archivering documentatie