Theorieles

Auto-theorie

Het theorie-examen bestaat uit 25 vragen van het onderdeel gevaarherkenning waarvan je er 13 vragen goed beantwoord moet hebben. Daarnaast krijg je 40 vragen over verkeersregels en verkeersinzicht, daarvan moet je er 35 goed beantwoorden. Dan ben je geslaagd. Je krijgt diverse theorie-situaties te zien. Naast de vertrouwde ja/nee vragen zijn er ook meerkeuze (A, B of C) en open vragen waarbij je een getal moet invullen. Op de dag van je theorie examen moet je tenminste 16 jaar oud zijn.

Bij Joop Hagen worden er theorielessen gegeven als voorbereiding op het theorie-examen. De vragen die wij je stellen gaan op dezelfde manier als het theorie examen dat je bij het CBR aflegt. Na het proefexamen vindt er een bespreking plaats, zodat je optimaal kunt leren van de gemaakte fouten!

De theorie lessen worden iedere maandagavond gegeven van 19.30 uur tot 21.00 uur. De kosten van deze lessen bedragen € 10,00 per les. Je hoeft voor deze theorielessen niet te reserveren!

Spoedcursus auto-theorie

Je kunt het theorie-examen ook versneld doen in een spoedcursus theorie. Dat zijn 12 lesuren, waarin een goede theoretische opleiding wordt afgerond, als basis voor een goede praktijk. De theoriecursus bestaat uit het behandelen van onderwerpen in het verkeer en uit het oefenen van examenseries. De onderwerpen worden klassikaal behandeld door middel van uitleg door de docent en via een computerprogramma. De oefenexamens worden afgenomen via het computerprogramma. Na het proefexamen vindt er een bespreking van het gemaakte proefexamen plaats. Je kunt bij ons natuurlijk ook je theorieboeken kopen ter voorbereiding op het theorie examen.

De eerstvolgende spoedcursus is:
Houd de site en/of onze facebookpagina in de gaten voor de nieuwste datum.

Het theorie-examen is zo snel mogelijk na de cursus en de kosten van de cursus inclusief theorie-examen zijn vanaf € 100,00. Wees er snel bij en schrijf je vast in, want vol=vol!

Bij tijdig opgeven is het ook mogelijk om een verlengd theorie-examen te kopen. Hierbij heb je dan extra tijd en worden de vragen voorgelezen. De extra kosten hiervoor bedragen €15,-

De volgende spoedcursussen zijn:

Nog niet bekend.

Motor-theorie

Om een rij-examen voor de motor te kunnen afleggen moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat speciaal voor de motor. Om te mogen beginnen met motorrijlessen moet je in het bezit zijn van een geldig autorijbewijs of het theoriecertificaat voor de motor hebben.

Bij Joop Hagen worden er theorielessen gegeven als voorbereiding op het theorie-examen. De vragen die wij je stellen, gaan op dezelfde manier als het theorie examen dat je bij het CBR aflegt. Deze vragen worden naderhand met je doorgenomen.

Het computersysteem voor de oefenexamens is hetzelfde als dat het CBR gebruikt. Het theorie-examen bestaat uit 50 vragen waarvan je er minimaal 44 goed moet hebben beantwoord. Deze vragen zijn verdeeld in ja/nee vragen, meerkeuzevragen en invulvragen. Het theorie-examen toetst je kennis van de verkeersregels. Natuurlijk komen ook verkeersinzicht, verantwoord rijgedrag, milieu en voertuigtechniek aan bod.

Er zijn ook theorieboeken te koop ter voorbereiding op het theorie-examen. Een goede theoretische opleiding is de basis voor de praktijk!

De theorielessen worden gegeven op iedere maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur, kosten bedragen € 10,00 per theorieles. Je hoeft voor deze theorielessen niet te reserveren! 

Vragen?

Heb je nog vragen of is er nog iets niet helemaal duidelijk? Bel ons even via 0570 635 036 of neem contact op via het contactformulier.

  • EW3A1114
  • EW3A1073